گوجوگای جی کی اف /کن بوکان ایران، شاخه رسمی فدراسیون کاراته گوجو کای ژاپن می باشد و ایرج تیمورنژاد با توجه به آخرین انتخاباتی که در ایران برگزار شده است بعنوان رئيس سبک گوجوگای جی کی اف ایران در کشور انتخاب شده اند. ایشان همچنین ریاست گوجوکای جی کی اف/کن بوکان را در ایران برعهده دارند.
این سازمان همچنین با چند فدراسیون کاراته مانند فدراسیون کاراته ایران، فدراسیون جهانی گوجوریو کاراته، فدراسیون کاراته گوجوریو آسیا و فدراسیون کاراته گوجوکای ژاپن همکاری می کند.
علاوه بر این، کن بوکان بزرگترین سبک گوجوریو از لحاظ تعداد باشگاهای ثبت شده در کشور ژاپن می باشد و سبک در ایران بیست و چهار نماینده در استانهای مختلف و بیش از هزار عضو رسمی ثبت شده در سراسر کشور دارد. تعدادی از اعضای سبک عضو تیم ملی ایران هستند.
تیم منتخب سبک هر ساله در مسابقات جهانی، آسیایی و سمینارهای مختلف شرکت دارد.
...بیشتر


استاژ فنی استان تهران برگزار شد
یکشنبه ، 17 اردیبهشت 1396
استاژ فنی استان تهران با حضور ریاست محترم کیوشی تیمورنژاد سبک گوجوکای JKF/ کن بوکان مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه در شهر قدس برگزار شد ...ادامه
استاژ مربیان استان کرمان برگزار شد
پنجشنبه ، 31 فروردین 1396
استاژ مربیان استان کرمان با حضور پرشور کاراته کا های سبک گوجوکای JKF/ کن بوکان با حضور ریاست محترم سبک کیوشی تیمورنژاد در شهر کرمان برگزار گردید. ...ادامه
حضور در مسابقات قهرمانی جهان - رمانی
سه شنبه ، 1 فروردین 1396
مسابقات قهرمانی جهان مربوط به فدراسیون گوجوریو کاراته در نیمه شهریورماه سال آینده در بخارست رومانی برگزار خواهد شد برنامه باشکوهی برای حضور قهرمانان سبک در این مسابقات صورت گرفته و امید است تیم ایران ...ادامه
مسابقات قهرمانی باشگاههای کشور ویژه آقایان برگزار شد
جمعه ، 6 اسفند 1395
مسابقات قهرمانی باشگاههای کشورسبک گوجوکایJKF / کن بوکان دراستان سرسبز مازندران شهر بابلسر برگزار گردید و نتیجه به شرح ذیل کسب گردید. مازندران مقام اول (1) وگلستان مقام دوم (2) وخراسان رضوی مقام سوم ( ...ادامه
شماره صفحه      1 2 3 4 5  ... Developed By FaaarshaD