مسابقات قهرمانی باشگاههای کشور ویژه آقایان برگزار شد
جمعه ، 6 اسفند 1395

مسابقات قهرمانی باشگاههای کشورسبک گوجوکایJKF / کن بوکان دراستان سرسبز مازندران شهر بابلسر برگزار گردید و نتیجه به شرح ذیل کسب گردید. مازندران مقام اول (1) وگلستان مقام دوم (2) وخراسان رضوی مقام سوم (3) وهمچنین کاپ اخلاق به تیم شهرستان بابلسر تعلق گرفت . جا دارد از جناب آقای سلطانی ریس محترم هیات کاراته استان مازندران وآقای دکترپهلوان ریس اداره ورزش وجوانان بابلسر وآقای ابراهیم زاده ریس هیات بابلسر و همه داوران عزیز به ویژه آقای محمود سیه چهره وآقای احمد صفرخانی مسئول برگزاری مسابقات وآقای بای لاشکی مسئول استان وآقای فکور و سایر عزیزان که همکاری نمودند کمال تشکر را داشته باشمDeveloped By FaaarshaD