حضور در مسابقات قهرمانی جهان - رمانی
سه شنبه ، 1 فروردین 1396

مسابقات قهرمانی جهان مربوط به فدراسیون گوجوریو کاراته در نیمه شهریورماه سال آینده در بخارست رومانی برگزار خواهد شد برنامه باشکوهی برای حضور قهرمانان سبک در این مسابقات صورت گرفته و امید است تیم ایران در این ترنومنت جهانی با شایستگی شرکت نموده و همچون مسابقات آسیایی مالزی پرافتخار ظاهر شودDeveloped By FaaarshaD