برگزاری مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور
جمعه ، 12 بهمن 1397

مسابقات قهرمانی باشگاههای کشور ی گوجوکایjkf/ کن بوکان در شهر ساری برگزاری شد. نتیجه مسابقات بانوان: استان مازندران مقام اول استان گلستان مقام دوم استان اردبیل مقام سوم تندیس اخلاق به خوزستان رسید و کاپ بهترین مربی به مربی استان کرمانشاه اهداء گردید. نتیجه مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور در بخش آقایان: باشگاه تربیت گالیکش استان گلستان اول باشگاه گوجوکای مرکزی گنبد استان گلستان دوم باشگاه چالوس استان مازندران سوم مشترک باشگاه کویر کرمان استان کرمان سوم مشترک ومربی برتر آقای حسین ایزدپناه از استان خراسان رضویDeveloped By FaaarshaD