نشست دوستانه با ریاست محترم فدراسیون کاراته
سه شنبه ، 7 اسفند 1397

ایرج تیمورنژاد، رئيس و اعضاي هيات رئيسه سبك گوجوكاي jkf/ كن بوكان با محسن آشوري، ریاست محترم فدراسيون كاراته ديدار و گفت و گو كردند.Developed By FaaarshaD