سمینار بین المللی تهران با حضور هانشی استانکو کومر
جمعه ، 10 اسفند 1397

یک دوره سمینار فنی با حضور هانشی استانکو کومر ویژه مربیان و اعضای ارشد سبک در فروردین ماه سال 98 در تهران برگزار خواهد شد. بانوان: 9 فروردین آقایان: 10 و 11 فروردین ماه مکان: تهران - سالن چند منظوره پارک چیتگرDeveloped By FaaarshaD