برگزاری مسابقات قهرمانی کشور انتخاب تیم اعزامی به مسابقات جهانی مالزی
پنجشنبه ، 27 تیر 1398

مسابقات قهرمانی کشور در رده آقایان و بانوان در استان گلستان شهرستان گنبد برگزار گردید. این مسابقات جهت انتخابی تیم منتخب سبک برای اعزام به مسابقات قهرمانی فدراسیون جهانی گوجوریو در کشور مالزی در تاریخ بیست و هفتم و بیست و هشتم تیر ماه نود و هشت برگزار گردید.Developed By FaaarshaD